Форум військових геодизстів, топографів, картографів


  Историческая справка

  Частка
  avatar
  Yevhen
  Admin

  Кількість повідомлень : 1157
  Дата реєстрації : 27.12.2014
  Вік : 63
  Звідки : Українець

  Историческая справка

  Створювати по Yevhen на тему Сб Січ 03, 2015 2:38 pm

  Історична довідка військової частини А0602

  17 лютого 1993 р. згідно з Директивою Начальника Головного штабу Збройних Сил України від 17 грудня 1992 р. №115/1/0607, був сформований редакційно-видавничий відділ (військова частина А0602) з місцем дислокації у військовому містечку №27 м. Київ.
  Згідно з Директивою Міністра оборони України від 17 липня 2000 року №115/1/0270 редакційно-видавничий відділ переформований у 8 редакційний центр.
  Згідно наказу Міністра оборони України від 31 липня 2001 року №266 військова частини А0602 передислокована на територію військового містечка №32 м. Київ.

  Редакційний центр (далі - РЦ) є спеціалізованою редакційною військовою частиною топографічної служби Збройних Сил України (далі – Збройних Сил). Він призначений для: редакційного та інформаційного забезпечення картографування території України та зарубіжних країн; здійснення контролю за якістю топогеодезичної продукції; розробки та підготовки до видання спеціальної та технічної літератури.
  РЦ є військовою частиною безпосередньо підпорядкованою Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України.

  Основними завданнями РЦ є:
  редакційно-технічне керівництво створенням топографічних, спеціальних і цифрових карт, планів міст, атласів та іншої картографічної продукції на територію України та зарубіжних країн;
  збір даних про картографічну вивченість і забезпеченість території України та зарубіжних країн;
  збір, аналіз, систематизація, облік і збереження картографічної інформації про місцевість і її зміни на сушу земної кулі, підготовка пропозицій і рекомендацій стосовно використання цієї інформації при картографуванні території України та зарубіжних країн;
  забезпечення частин топографічної служби вихідною картографічною інформацією про місцевість та матеріалами транскрипції географічних назв, потрібних для створення і оновлення карт (у тому числі для створення цифрових карт місцевості), а також координація дій частин служби щодо взаємного забезпечення картографічними матеріалами;
  забезпечення правильного показу державного кордону України, державних кордонів країн світу і державної належності територій на картах, які створюються частинами топографічної служби;
  аналіз виконання частинами топографічної служби планів спеціальних робіт;
  здійснення контролю за станом редакційної роботи, повнотою використання картографічних і фотознімальних матеріалів, якістю виготовлення картографічної продукції та дотриманням установленої технології робіт;
  здійснення контролю за виконанням законодавства України щодо прав власності на топогеодезичну та картографічну продукцію топографічної служби Збройних Сил України;
  редакційно-технічна підготовка до видання спеціальної та технічної літератури.
  avatar
  Yevhen
  Admin

  Кількість повідомлень : 1157
  Дата реєстрації : 27.12.2014
  Вік : 63
  Звідки : Українець

  Re: Историческая справка

  Створювати по Yevhen на тему Сб Січ 03, 2015 2:39 pm

  1. РЕДАКЦІЙНИЙ ЦЕНТР

  1.1. Редакційний центр (далі - РЦ) є спеціалізованою редакційною військовою частиною топографічної служби Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (далі – Збройних Сил). Він призначений для: редакційного та інформаційного забезпечення картографування території України та зарубіжних країн; здійснення контролю за якістю топогеодезичної продукції; розробки та підготовки до видання спеціальної та технічної літератури.
  РЦ є військовою частиною безпосередньо підпорядкованою Головному управлінню оперативного забезпечення Збройних Сил України.
  Центральне управління воєнно-топографічне та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (далі - Центральне управління воєнно-топографічне та навігації) здійснює керівництво діяльності РЦ.
  Структуру і штат РЦ затверджує начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України.

  1.2. РЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, наказами і розпорядженнями начальника Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, вказівками і розпорядженнями начальника Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, та цим Положенням.

  1.3. Основними завданнями РЦ є:
  редакційно-технічне керівництво створенням топографічних, спеціальних і цифрових карт, планів міст, атласів та іншої картографічної продукції на територію України та зарубіжних країн;
  збір даних про картографічну вивченість і забезпеченість території України та зарубіжних країн;
  збір, аналіз, систематизація, облік і збереження картографічної інформації про місцевість і її зміни на сушу земної кулі, підготовка пропозицій і рекомендацій стосовно використання цієї інформації при картографуванні території України та зарубіжних країн;
  забезпечення частин топографічної служби вихідною картографічною інформацією про місцевість та матеріалами транскрипції географічних назв, потрібних для створення і оновлення карт (у тому числі для створення цифрових карт місцевості), а також координація дій частин служби щодо взаємного забезпечення картографічними матеріалами;
  забезпечення правильного показу державного кордону України, державних кордонів країн світу і державної належності територій на картах, які створюються частинами топографічної служби;
  аналіз виконання частинами топографічної служби планів спеціальних робіт;
  здійснення контролю за станом редакційної роботи, повнотою використання картографічних і фотознімальних матеріалів, якістю виготовлення картографічної продукції та дотриманням установленої технології робіт;
  здійснення контролю за виконанням законодавства України щодо прав власності на топогеодезичну та картографічну продукцію топографічної служби Збройних Сил України;
  редакційно-технічна підготовка до видання спеціальної та технічної літератури.

  1.4. РЦ відповідно до покладених на нього завдань:
  здійснює накопичення, систематизацію, облік і доведення до частин топографічної служби вихідних матеріалів, необхідних для створення та оновлення топографічних, спеціальних і цифрових карт, планів міст і атласів, матеріалів демаркацій, договірних карт та інших документів, які стосуються державних кордонів, довідкових графічних і літературних матеріалів, виданих в Україні та за кордоном, географічних довідок на райони картографування;
  готує звітні матеріали про картографічну вивченість і забезпеченість територій України та зарубіжних країн, а також про якісні характеристики карт, виданих частинами топографічної служби;
  веде аналіз сучасності, повноти змісту й точності створених топографічних і спеціальних карт, у тому числі й іноземних видань, надає пропозиції щодо їхнього придбання та використання;
  збирає, вивчає і систематизує інформацію про зміни місцевості і подає до Центрального управління воєнно-топографічного та навігації пропозиції щодо оновлення карт, які знаходяться на забезпеченні Збройних Сил України;
  розробляє річні плани редакційного забезпечення спеціальних робіт частин топографічної служби та редакційні документи на райони картографування;
  здійснює редакційно-контрольну перевірку якості редакційно-технічних і технічних вказівок, знімальних (польових), складальних і видавничих оригіналів, штрихових і кольорових проб, виданих карт і підготовку за результатами перевірок оглядів якості виконання спеціальних робіт частинами служби та звітів про виконання плану редакційно- контрольних перевірок;
  здійснює редакційно-технічне керівництво виконання комплексу топогеодезичних і картографічних робіт з перевірки проходження лінії державного кордону України, приймає участь у роботі прикордонних комісій;
  виконує збір, облік і систематизацію матеріалів демаркацій, договірних карт та інших матеріалів, які визначають проходження державних кордонів країн світу, державну приналежність територій, обробку спеціальної документації щодо державних кордонів, проводить перевірку правильності зображення державного кордону України, державних кордонів країн світу і державної приналежності територій на оригіналах топографічних карт;
  приймає участь у розробці планів спеціальних робіт, що виконуються частинами топографічної служби з метою картографування території України та зарубіжних країн;
  здійснює оперативний контроль за забезпеченістю частин топографічної служби вихідними картографічними та інформаційними матеріалами, за накопиченням, зберіганням і комплектністю діапозитивів постійного зберігання, обов'язкових примірників карт, а також їх рухом і наявністю в частинах служби та місцях зберігання;
  проводить взаємодію (за погодженням із Центральним управлінням воєнно-топографічним та навігації) з підприємствами Державної служби геодезії, картографії та кадастру, іншими відомствами і організаціями щодо обміну картографічною інформацією, редагуванням карт, технологіями топогеодезичних та картографічних робіт та з інших технічних питань;
  готує до видання та випуску науково-технічні збірники топографічної служби Збройних Сил;
  за договорами, погодженими з Центральним управлінням воєнно-топографічним та навігації, встановленим порядком надає платні послуги юридичним і фізичним особам;
  виконує функції розпорядника інформаційно-картографічного фонду топографічної служби Збройних Сил.

  1.5. Діяльність РЦ безпосередньо спрямовує, координує та контролює начальник топографічної служби Збройних Сил України – начальник Центрального управління воєнно-топографічного та навігації Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України (далі – начальник топографічної служби Збройних Сил України).
  Начальник РЦ безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, а з питань топогеодезичного забезпечення - начальнику топографічної служби Збройних Сил України. Начальник РЦ є начальником для особового складу військової частини, визначає функції та завдання структурних підрозділів центру, встановлює повноваження, ступінь відповідальності та обов'язки своїх заступників, начальників підрозділів, організовує і контролює виконання покладених на них завдань.
  Вказівки начальника РЦ щодо редакційного забезпечення, з питань якості створюваної картографічної продукції та виконання встановлених технологічних вимог обов'язкові для виконання всіма військовими частинами топографічної служби Збройних Сил.

  1.6. Начальник РЦ в межах своїх повноважень має право:
  видавати накази;
  затверджувати функціональні обов'язки посадових осіб структурних підрозділів і безпосередньо підпорядкованих посадових осіб;
  на підставі свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах України, відповідних ліцензій, за погодженням з Центральним управлінням воєнно-топографічним та навігації укладати договори на виконання платних послуг з юридичними і фізичними особами. В межах виділених кошторисом коштів, отриманих від надання платних послуг, укладати договори на розробку перспективних програмних продуктів, придбання сучасних технічних засобів з метою модернізації виробництва та зменшення енерговитрат у виробництві, а також на проведення ремонтних робіт складських і виробничих приміщень;
  затверджувати до друку кольорові проби аеронавігаційних карт усіх масштабів, оглядово-географічних карт масштабів 1:500 000 і 1:1 000 000, топографічних карт усіх масштабів з лінією державного кордону України, картографічної продукції, призначеної для відкритої публікації, створеної з використанням карт, виготовлених частинами топографічної служби Збройних Сил України;
  затверджувати випуск у світ аеронавігаційних карт усіх масштабів, топографічних карт масштабів 1:500 000 і 1:1 000 000 та планів міст, які виходять новим виданням, топографічних карт усіх масштабів з лінією державного кордону України, журналів, формулярів, бланків та інших формалізованих документів, передбачених настановами, інструкціями з астрономо-геодезичних, топографічних і картографічних робіт;
  особисто перевіряти стан редакційної роботи, якість виконання спеціальних робіт і дотримання встановленої технології робіт у частинах топографічної служби;
  давати узгоджені з Центральним управлінням воєнно-топографічним та навігації вказівки частинам топографічної служби щодо використання та розмноження картографічних матеріалів, редагування, оформлення карт і координації дій щодо взаємного обміну картографічними матеріалами.

  1.7. Начальник РЦ відповідає:
  за бойову та мобілізаційну готовність центру;
  за своєчасне і якісне виконання спеціальних завдань, покладених на центр;
  за бойову підготовку, військову та трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу;
  за забезпечення охорони державної таємниці;
  за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, матеріально-технічних засобів та військової техніки;
  за стан фінансового господарства;
  за всебічне забезпечення центру та стан пожежної безпеки.

  1.8. Обов’язки начальника РЦ визначаються статтями 59, 67 Статуту Внутрішньої служби Збройних Сил України (командир полку, окремого батальйону) з урахуванням специфіки центру.

  1.9 РЦ є юридичною особою, має розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру, кутові штампи та гербові печатки за умовним та дійсним найменуваннями, користується майном на правах оперативного управління та утримується за рахунок державного бюджету за статтями кошторису Міністерства оборони України згідно зі штатом, а також зі штатним розкладом, затвердженим начальником Центрального управління воєнно-топографічного та навігації в межах установленого ліміту чисельності працівників.
  Виготовлена РЦ продукція, у тому числі і на замовлення фізичних та юридичних осіб, є власністю Збройних Сил і повинна мати відповідний авторський знак та використовуватися згідно з діючим законодавством.

   Cьогодні: Сб Лист 17, 2018 8:02 pm